Rekolekcje w Korytnicy w dniach 04–06.12.2014

Czwartek

9.00 – Msza na rozpoczęcie rekolekcji (hymn do Ducha Świętego), nauka ogólna dla wszystkich.
11.00 – Msza z nauką ogólną dla wszystkich
16.00 – Msza z nauką dla dzieci
18.00 – Msza z nauką ogólną

Piątekdzień spowiedzi
9.00 – Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich
11.00 – Msza z nauką ogólną dla wszystkich
16.00 – Msza z nauką dla dzieci
18.00 – Msza z nauką ogólną

Sobota – dzień spowiedzi
9.00 – Msza święta z nauką ogólną dla wszystkich
11.00 – Suma odpustowa ku czci świętego Mikołaja
16.00 – Msza z nauką dla dzieci
18.00 – Msza z nauką ogólną

Rekolekcje będzie prowadził ks. Lech Gralak z Radomia
Założyciel wokalno – instrumentalnego zespołu ORATORIUM urodził się 4 kwietnia 1947 roku w Inowrocławiu. Dzieciństwo spędził w miejscowości Płowki k/ Radziejowa Kujawskiego, gdzie rodzice – Krystyna i Lucjan Gralakowie , prowadzili duże gospodarstwo rolne. Obydwoje pochodzenia ziemiańskiego. Pan Lucjan – wychowanek XX. Salezjanów, z wykształcenia inż. rolnik, Pani Krystyna ( z domu Kapelińska) – wychowanka SS. Urszulanek.
Trudne warunki życia w latach 50 i 60 Sprawiły, iż ks. Lech, podobnie jak rodzeństwo: Janusz, Marzena, Jerzy, Jolanta, Iwona, Małgorzata oraz Krystyna, otrzymał w domu rodzinnym prawdziwie „oficerskie szlify”, zwłaszcza w kwestii pracowitości. Ojciec – oficer kawalerii – stawiał swym dzieciom wysokie wymagania, co zaowocowało w ich późniejszym życiu. Rodzice ks. Lecha zwracali także baczną uwagę na kulturę ( savoir – vivre) i wychowanie w dziedzinie muzyki. Dzieci uczęszczały więc na lekcje gry na skrzypcach i akordeonie, jak również grały w domowym zespole muzycznym na czele z mandolinistą – panem Lucjanem.
W 1954 roku ks. Lech rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Radziejowie Kujawskim. Ukończył ją w roku 1960. W latach 1960 -1966 kontynuował naukę w Technikum Ogrodniczym w Aleksandrowie Kujawskim. Zamierzał następnie rozpocząć studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na wydziale ogrodniczym, jednak w trakcie składania egzaminów wstępnych, wskutek pewnego wydarzenia, o którym mowa w utworze „Jedno spotkanie” autorstwa Ks. Lecha, podjął decyzję o radykalnej zmianie kierunku…
W sierpniu 1966 roku został przyjęty do Zgromadzenia XX. Filipinów na Św. Górze.
Wkrótce po rozpoczęciu studiów w Tarnowie , Ks. Lech został powołany do służby wojskowej w formacjach lądowych, a potem lotniczych. W roku 1968 powrócił do Tarnowa, gdzie studiował filozofię, a następnie teologię.
W czerwcu 1975 roku Ks. Lech Gralak otrzymał święcenia kapłańskie.
W latach 1976 do 1985 włożył ogromny wkład w rozwój ruchu pielgrzymkowego na terenie diecezji sandomierskiej, a następnie sandomiersko – radomskiej.
Organizował kilka festiwali diecezjalnych oraz dwa festiwale okolicznościowe: w 1995 roku festiwal pod hasłem: „Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie” dla uczczenia 400. rocznicy śmierci św. Filipa Neri, zaś w 2000 roku „Dni Muzyki Wokalnej” na srebrny jubileusz zespołu Oratorium.
W zgromadzeniu pełnił wszystkie z możliwych funkcji, prócz funkcji przełożonego, która jego zdaniem ograniczałaby możliwość swobodnego działania na polu ewangelizacji przez muzykę.
We wstępnym etapie budowy nowego kościoła podjął odpowiedzialność za jego realizację, a następnie przez kilkanaście lat ze swoim zespołem wspierał finansowo dzieło XX. Filipinów w Radomiu.
W grudniu 1999 roku zrezygnował z dalszego pobytu w strukturach zgromadzenia, do którego należał od 1966 roku.
25. stycznia 2000 roku został przyjęty na okres próbny do diecezji radomskiej przez ówczesnego ordynariusz ks. Jana Chrapka.
W tym samym dniu otrzymał nominację na funkcję wicedyrektora katolickiego radia radomskiego AVE oraz została mu zlecona misja ewangelizacyjna z zespołem Oratorium poprzez Słowo i Muzykę w placówkach duszpasterskich na terenie kraju i poza jej granicami.
25. stycznia 2004 roku ks. Lech Gralak został inkardynowany do diecezji radomskiej przez obecnego bp. Ordynariusza ks. Zygmunta Zimowskiego.
W maju 2004 roku ks. Lech zrezygnował z pracy w radiu i za zgodą swojego biskupa zajął się wyłącznie pracą ewangelizacyjną z zespołem Oratorium, którą kontynuuje po dzień dzisiejszy. Kilka razy ks. Lech gościł w naszej parafii.