Odpusty

ODPUST PARAFIALNY

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Świętego Bartłomieja – najbliższa niedziela po 24 sierpnia

Świętego Mikołaja – 6 grudnia