Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w drugą Niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 12:00. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają osobiście w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

Niezbędne dokumenty to:

  • aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres,)
  • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że nie ma przeszkód, aby pełnili oni funkcję rodziców chrzestnych.

Chrzestnym może być ten, kto:

  • ukończył 16 lat,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • udział w katechezach chrzcielnych prowadzonych w parafiach naszej Diecezji,

Do funkcji rodzica chrzestnego nie dopuszcza się katolików żyjących w związku niesakramentalnym, którzy nie mogą otrzymać ważnego rozgrzeszenia i przyjąć Komunii Św. oraz katolików rzadko lub zupełnie niepraktykujących.

Zgodnie z poleceniem Księdza Biskupa w parafiach naszej Diecezji obowiązują i są prowadzone katechezy przedchrzcielne. W pełnym cyklu w naszej Parafii są 3 spotkania, prowadzone dwa razy w roku.

        Przed Chrztem dziecka uczestniczą w katechezach rodzice, których dzieci mają być ochrzczone w naszej Parafii (rodzice, którzy nie należą do naszej Parafii ale za zgodą własnego proboszcza chcą u nas ochrzcić dziecko powinni także mieć odbyte katechezy. Obowiązek udziału w katechezach dotyczy także tych naszych parafian, którzy zgadzają się być chrzestnymi gdziekolwiek, tzn. w naszej lub w innej parafii (wtedy konieczne jest zaświadczenie z naszej Parafii).