Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

      Zgodnie z zapowiedzią od września 2011 roku wchodzi nowy sposób przygotowania do małżeństwa celem jego ujednolicenia w Diecezji Siedleckiej. Praktyczne wskazania:

 1. Każda para zgłaszająca się do kancelarii parafialnej zostanie poinformowana o potrzebie uczestniczenia w 8 katechezach przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Dopiero po odbyciu takich katechez mają być prowadzone dalsze czynności w kancelarii parafialnej.
  W katechezach należy uczestniczyć odpowiednio wcześniej, tak by je ukończyć 3 miesiące przed ślubem (przed spotkaniem w kancelarii).
 2. Miejscem głoszenia katechez powinna być parafia. Jednak ze względów praktycznych w tym przypadku dopuszcza się zorganizowanie w ramach dekanatu ośrodków, w których będą głoszone te katechezy.
 3. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: 8 katechez, indywidualne spotkanie z Doradczynią Życia Rodzinnego, rozmowy kanoniczne w kancelarii, udział w dniu skupienia, dwukrotna spowiedź.

Potrzebne dokumenty:

 • Metryki chrztu narzeczonych (data wydania nie dłuższa niż 3 miesiące)
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Wyciąg z USC (jeżeli ślub konkordatowy – data nie może przekraczać 3 m-cy do daty ślubu)
 • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Kursy przedmałżeńskie

 • Kurs przedmałżeński trwa cztery kolejne niedziele. Rozpoczyna się w październiku i maju. W roku organizowane są dwa kursy.Nauki rozpoczynają się po mszy o godzinie 8:00 w „Domu ludowym”.
  Kurs jest bezpłatny.

Zapowiedzi głoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.