Historia

Historia parafii Korytnica Łaskarzewska.

          Korytnica należy do najstarszych miejscowości regionu Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. Początki parafii sięgają XIV wieku. W roku 1326 powstał pierwszy kościół w Korytnicy. W wyniku pożaru został on 1775 r. zniszczony. Od XVIII w. istniał kościół murowany, który również spłonął w 1813 r. W 1853 r. z inicjatywy Jakuba Szymanowskiego został odnowiony. Czasy nowożytne to również wielkie wydarzenia historyczne, które przetoczyły się przez ziemie parafii Korytnica. Tereny parafii Św. Bartłomieja Apostoła stały się miejscem walk narodowo – wyzwoleńczych.

         Pod koniec XVIII w. przez ziemie parafii w Korytnicy przeszły wojska powstańcze dowodzone przez Naczelnika powstania generała Tadeusza Kościuszkę. W dniu 07. 10. 1794r. wojska powstańcze zakwaterowane zostały w tej właśnie miejscowości. Wojska powstańcze po wyjściu z Korytnicy podążyły w stronę Maciejowic. Pamięć o tamtych wydarzeniach pozostała w mieszkańcach Korytnicy i jest przekazywana następnym pokoleniom.

          W początkach XX w. kościół parafialny okazał się nie wystarczający. W związku z tym ks. proboszcz Remigiusz Krześniak wystąpił z inicjatywą budowy nowego obiektu sakralnego. Kościół zaprojektował architekt Józef Dziekoński. Nie był to idealny moment na budowę świątyni, gdyż w 1914 r. wybuchła I Wojna Światowa. Pomimo tych trudności powstał Komitet budowy kościoła w Korytnicy.

         Koniec I Wojny Światowej przyniósł odzyskanie niepodległości przez Polskę. W roku 1919 funkcję proboszcza objął ks. Stanisław Grzeszko. Właśnie z postacią tego duchownego związana jest budowa świątyni i wielu budynków parafialnych. Ks. Stanisław Grzeszko rozpoczął służbę duszpasterską w parafii jako wikariusz. Następnie przez ponad 40 lat pełnił funkcję proboszcza. Konsekracji świątyni dokonał w 1932 r. ksiądz biskup Diecezji Siedleckiej Henryk Przeździecki. Patronem parafii jest Św. Bartłomiej. Główną uroczystość odpustową obchodzimy w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i patrona parafii świętego Bartłomieja i świętego Mikołaja. Drugim miejscem kultu w parafii jest kaplica w Babicach pw. św. Elżbiety hiszpańskiej, wybudowana w lesie w ciągu jednej nocy.

         Spośród księży proboszczów parafii Św. Bartłomieja Apostoła najdłużej funkcję tę sprawował budowniczy kościoła ks. Stanisław Grzeszko, a najkrócej ks. Adolf Majewski. Przez pewien okres czasu administratorem parafii był ks. Bernard Błoński, następnie ks. Wojciech Gawałko, a obecnie funkcję tą pełni ksiądz Zbigniew Grzymała.

         Parafia Korytnica liczy niecałe 5000 wiernych oraz 10 osób innego wyznania. Do parafii należą 22 wioski. Niestety i nasza parafia się wyludnia, ponieważ młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszych warunków życia opuszczają swoje rodzinne wioski i udają się do pobliskich miast lub za granicę. Funkcję proboszcza pełni tutaj od 10 sierpnia 2002 r. ks. Jan Madej obecnie przebywający w Domu Księży Emerytów w Opolu Starym. W parafii pracują: od 1 lipca 2013 r. administrator ks. Zbigniew Grzymała i ks. wikariusze: Grochowski Tomasz i Mikołajczuk Tomasz, katechetka p. Krupa Agnieszka, organista p. Zbigniew Czopek oraz kościelny i grabarz p. Wiesław Paszkowski.
Cieszy to, że dosyć duża grupa parafian systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię św. Nie oznacza to, by wszyscy utrzymywali żywy kontakt ze wspólnotą parafialną. Jak wykazują statystyki do kościoła w niedzielę i święta uczęszcza około 30% osób. Pragnę nadmienić, że bywają takie okresy kiedy wiernych na Mszy św. jest o wiele więcej, co jest naszą niezmierną radością. Ubolewam mocno nad niezbyt licznym udziałem wiernych w Eucharystii w dni powszednie. Uczestniczą w niej przede wszystkim rodziny zamawiających intencje mszalne. Smutkiem napawa fakt, że spora część rodzin jest religijnie obojętna. Świadczy o tym małe zaangażowanie tych rodzin w życie kościoła, mimo, że systematycznie przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską, a do sakramentów przystępują tylko z racji pogrzebów czy ślubów swoich najbliższych. W parafii istnieją grupy, które służą dobru całej wspólnoty parafialnej: ministranci, lektorzy, kółka różańcowe, krąg biblijny, parafialny zespół synodalny i rada parafialna. Boleję nad tym, że niektórzy młodzi ludzie żyją w związkach niesakramentalnych. Problemem jest także alkoholizm, szczególnie mężczyzn, a także brak zgody między ludźmi, zwłaszcza w rodzinach i wśród sąsiadów.
Do zabudowań parafialnych należy: plebania, organistówka i dom parafialny zwany „ludowcem”, wikariat i „Seniorka”.

Od lat nie ustają remonty świątyni, z czego ostanie prace wykonane były za poprzednich proboszczów: ks. Edwarda Jurzysty, ks. Stefana Czarneckiego i ks. Jana Madeja.

         Z parafii Korytnica pochodzą księża: ks. Prządka Henryk, ks. Kujda Marek, ks. Bider Marcin, ks. Wojdat Piotr, ks. Wojdat Jacek i ks. Wojdat Grzegorz, ks. Głowienka Grzegorz – salezjanin i Ojciec Sylwester Pudło – franciszkanin. Są trzy siostry zakonne: Juliusza – pasjonistka, Janina – urszulanka i Dorota – albertynka.
Gdy chodzi o prace gospodarcze w parafii, to w 2013 r. wykonano malowanie lamperii w kościele, nowe oświetlenie prezbiterium, wymiana instalacji elektrycznej na strychu kościoła, zabezpieczenie drzwi przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, odwodnienie kościoła, schody wejściowe i chodnik procesyjny dookoła kościoła podjazdy dla niepełnosprawnych, częściowe ocieplenie plebani, schody do plebanii.

Aktualnie planujemy ogrodzenie posesji przy plebanii, budowę nowego pomieszczenia gospodarczego, wykonanie nowego parkingu na samochody.